Біологія 10 клас. Матеріал для підготовки до контрольної роботи за ІІ семестр.

Практична робота № 1. Розв'язування елементарних вправ із молекулярної біології.
Основні поняття і терміни: нуклеїнові кислоти, ДНК, РНК, нуклеотиди, комплементарність.

Методи та методичні прийоми: розв'язування вправ і задач різних типів за алгоритмом.

Обладнання: збірники задач, таблиці "ДНК", "РНК", модель будови молекули ДНК.

Актуалізація опорних знань (Тестовий контроль).

1. АТФ означає:

А - аденозинтрифосфорна кислота;
Б - аденозиндифосфорна кислота;
В - аденозинмокофосфорна кислота.

2. До складу РНК входять вуглеводи:

А - галактоза; Б - глюкоза;
В - дезоксирибоза;
Г - рибоза.

3. До складу одного нуклеотиду входять такі речовини:

А - аміногрупа, пентоза, фосфорна кислота;
Б - азотиста сполука, гексоза і фосфорна кислота;
В - азотиста основа, пентоза, фосфорна кислота.

4. Який нуклеотид є у ДНК, але відсутній у РНК:

А - аденіновий;
Б - гуаніловий;
В - тимідиловий;
Г - урациловий;
Д - цитозиновий?.

5. Процес подвоєння молекули ДНК:

А - дисоціація;
Б - денситурація;
В - Редуплікація;
Г - коагуляція.

6. Макромолекули ДНК утворюють нуклеотиди:

А - урациловий;
Б - аденіновий;
В - таміновий;
Г - уцитозиновий;
Д - гуаніновий.

7. Які сполуки входять до складу АТФ?

А - азотиста основа аденіну;
Б - вуглевод рибоза;
В - три молекули фосфорної кислоти;
Г - гліцерин;
Д - амінокислота.

8. Ферменти це:

А - вуглеводи;
Б - жири;
В - білки.

9. Якою спіраллю є молекула ДНК?

А - одинарна;
Б - подвійна.

10. Яка структура молекули АТФ?

А - біополімерна;
Б - нуклеотид;
В - мономер.
Розв'язування задач.

1. Будова білків.

Для розв'язування цього типу задач необхідно знати лінійні розміри амінокислот і їх середньої молекулярної маси.

l - ліній розміри АК.
lамінок-ти = 0,35 нм
1 нм = 10-6мм
М - молекулярна маса
Мсередня 1 амінок-ти = 110 дальтон, 1 дальтон = в. а. о.

Задача 1.

Молекулярна маса каталази 224000 дальтон. Скільки амінокислотних ланок у цій молекулі? Дано: Розв'язання
М(каталази) = 224000 дальтон
М(сер.амінок-и) = 110 дальтон n = М(білку)/ М(сер.амінок-ти) = 224000 Да / 110 Да = 2036
n(АК-них ланок) - ? Відповідь: у цій молекулі 2036 АК-них ланок.


Задача 2.

Молекулярна маса пенсину 35500 дальтон. Яка довжина первинної структури цього білка? Дано: Розв'язання
М(пепсину)= 35500 Да
М(сер.АК)=110 Да
lАК = 0,35 нм 1. Визначаємо кількість АК-них ланок
n = 35500 Да / 110 Да = 323 ланок
2. Визначить довжину первинної структури білка.
l = 323 Ч 0,35 нм = 113,05 нм.
l(перв.стр.білка пепсину) - ? Відповідь: довжина первинної структури цього білка становить 113,05 нм.


Задача 3.

Нуклеїнові кислоти.

Молекулярна маса одного нуклеотиду - 330 Да. Лінійні розміри, тобто відстань між 2-ома нуклеотидами, одного нуклеотиду = 0,34 нм.

Задача 4.

Фрагмент правого ланцюга ДНК має наступний нуклеотидний склад.Визначить порядок чергування нуклеотидів у лівому ланцюгу. Яка довжина даного фрагмента молекули ДНК? Визначить % вміст кожного нуклеотида в даному фрагменті.

Розв'язування.

1. За принципом комплементраності відновлюємо лівий ланцюг ДНК і таким чином весь фрагмент ДНК.2. Визначаємо довжину фрагмента ДНК
12 Ч 0,34 нм = 4,08 нм

3. Встановлюємо % вміст кожного нуклеотида в даному фрагменті ДНК.
Всіх нуклеотидів - 24, з них А = 5; Т = 5; Г = 7; Ц = 7.
Звідси, 24 - 100%
5 - х%
х = (100Ч5)/24 = 20,8%.
24 - 100%
7 - х%
х = 100Ч7/24 = 29,2%
Відповідь: вміст аденіну = 20,8%; тиміну = 20,8%; гуаніну = 29,2%; цитозину = 29,2%.
Задача 5.
Умова задачі: білковий ланцюг складається з таких амінокислот: валін - лейцин - тістидин - серин - ізолейцін. Яка послідовність нуклеотидів гена, що кодує цей білок?
Розв'язання
Кiлькiсть переглядiв: 100

Коментарi