Домашнє завдання

 1. Підвішена на нитці кулька переміститься з одного крайнього положення в інше за 1,75 с. визначте період і частоту коливання кульки. Вважаючи дану систему математичним маятником знайдіть довжину нитки.
 2. Вантаж на пружині жорсткістю 2 Н/м коливається з частотою 5 Гц. Знайдіть період коливань; через які проміжки часу він проходить положення рівноваги; масу вантажу.
 3. Частота коливань струни дорівнює 4 кГц. Скільки повних коливань зробить струна з 4 с?
 4. Частота коливань струни 3 кГц. Амплітуда коливань 6 мм. Який шлях проходить за 10 с точка струни?
 5. Частота коливань струни дорівнює 1,2 кГц. Скільки коливань здійснює точка струни за 0,5 хв? Який шлях проходить за цей час точка струни, амплітуда коливань якої дорівнює 2 мм?
 6. Вантаж масою 400 г здійснює коливання на пружині жорсткістю 160 Н/м . Амплітуда коливань дорівнює 5 см. Знайдіть проміжки часу, через які тіло проходитиме положення рівноваги; який шлях пройде тіло за 20 с?
 7. Математичний і пружинний маятники коливаються з однаковою частотою. Знайдіть довжину нитки математичного маятника, якщо маса вантажу пружинного 200 г, а коефіцієнт жорсткості пружини 100 Н/м .
 8. У скільки разів зміниться період коливань банки з піском, якщо в результаті висипання піску повна маса банки зменшилася в 4 рази? Розгляньте випадки, коли банка підвішена а) на невагомій і нерозтяжній нитці; б) на невагомій пружині.
 9. Знайдіть жорсткість пружини, якщо підвішений на ній вантаж масою 700 г здійснює 18 коливань за 21 с.
 10. *** Кулька на нитці здійснює за певний час 26 коливань. Довжину нитки змінили на 5 см, кулька здійснить 24 коливання. Яка довжина нитки?
 11. *** До пружини по черзі підвішують два вантажі. У першому випадку період коливань дорівнює 0,5 с, а в другому випадку 1,2 с. Яким буде період коливань, якщо до тієї ж пружини підвіси обидва вантажі одночасно?
 12. На рисунку 1 (а, б) наведено графік залежності від часу висоти над підлогою вантажу, підвішеного на пружині. Визначте період, амплітуду і частоту коливань.
 1. На рисунку 2 (а, б) наведено графік залежності від часу висоти над підлогою двох тягарців, підвішених на однакових пружинах. Визначте період, амплітуду і частоту коливань. Порівняйте маси тягарців.
 2. За графіком (рисунок 3) залежності зміщення математичного маятника від часу знайдіть амплітуду коливань, період, частоту та довжину нитки маятника. Як зміниться графік, якщо довжину нитки а) збільшити в 9 раз, б) зменшити в 4 рази?
Кiлькiсть переглядiв: 118

Коментарi