Навчаємось цікаво!

ТЕМА. ЩО ТАКЕ АРХЕОЛОГІЯ

Прочитайте перелік історичних джерел, розбийте їх відповідно на 1-а г р у п а. Речові джерела. 2-а г р у п а. Письмові джерела. 3-я г р у п а. Усні джерела. 1. Рештки поховань. 2. Літописи. 3. Прапор. 4. Міжнародні угоди. 5. Герб. 6. Архітектурні пам’ятки. 7. Печатка. 8. Народні пісні. 9. Прислів’я.

Тема: Історія в символах і знаках

Співвіднесіть терміни та їхнє визначення.

1) Архелогія а) Наука, до досліджує герби
2) Хронологія б) Наука, що досліджує історію виготовлення, використання монет
3) Історія в) Наука, що досліджує історію за матеріальними залишками життя і діяльності людей
4) Музей г) Установи, де зберігаються пам’ятки минулого людей
5) Нумізматика д) Наука, що досліджує способи обчислення часу

Гра «Зашифровані слова» (обєднай однім словом) 1. Рештки кісток, уламки, щіточка, лопата 2. Поселення, землеробство, глиняна хата, мальована кераміка 3. Кочовики, воїни, цариця, пектораль 4. Море, місто Херсонес, корабель

Графічний диктант (поставити + (так) або - (ні) )

1. Давній кочовий народ, який проживав на території України, який створив свою державу. Своїх вождів ховав у великих курганах - це Скіфи 2. Людина, що займається історією, - нумізмат. 3. Наука, що вивчає історію за речовими джерелами - археологія. 4. Цінне історичне джерело, на якому зображували портрети володарів, державні символи і використовували для купівлі і продажу або накопичення – це Монета.

5. Сфрагістика вивчає печатки

6. Головний елемент Державного Герба України – козак з рушницею. (тризуб) 7. За фахом — історик, але мав поетичний хист. Досліджував таємниці і загадки українського степу. В 1971 р. знайшов скіфську пектораль, яка зробила його видатним. Це Б. Мозолевський

8. Речові джерела — це листи, книги, документи, заповіт, договір. 9. Місце перебування муз та памяток культури –це Музей

10.Батьком української історії називають історика, літературознавця, дослідника усної народної творчості, громадського діяча М. Грушевського.

11. Герби вивчає нумізматика.

12. Монети князя Володимира Великого називались златники та срібники.

Тема «На крилах пісні, або історія і фольклор»

1. Що в історії називають усними джерелами? ( все,що передавалося «із вуст в уста»)

2. Як називають усе розмаїття уснорозмовних творів? ( усною народною творчістю, або фольклором)

3. Як називаються пам’ятки усної народної творчості, у яких ідеться про богатирів – оборонців рідної землі? ( билини)

4. Звідки історики дізналися легенду про походження назви і час заснування міста Києва? ( з літопису «Повість минулих літ»)

5. Козацька доба залишила цінні надбання усної народної творчості. Це - ... ( істор. пісні та думи)

6. Уснопоетичні героїчні твори про важливі події та видатних діячів української історії, що напівпроспівувались-напівпромовлялись мандрівними співцями-кобзарями під музичний супровід на бандурі, кобзі чи лірі. Це - ..... ( думи)

7. Героєм однієї з дум був козак-бранець, який протягом 7 років поневірявся на турецькій галері, при нагоді підняв повстання і повернувся додому. Хто це? ( Самійло Кішка)

8. Хто був героєм історичної «Пісні про Байду»? (князь-гетьман Дмитро Вишневецький)

9. Чим він уславив своє ім’я Дмитро Вишневецький? ( в 1556 році на о. Мала Хортиця спорудив першу Запорізьку Січ)

10. Яким роком датують перші відомості про українських козаків у писемних джерелах? ( 1489 р.)

11. Найвідоміший кошовий отаман за всю історію Запорізьких Січей, провів понад 60 битв проти турків і жодного разу не зазнав поразки, герой багатьох легенд, герой картини Іллі Репіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові».Про кого йдеться? ( про Івана Сірка)

3. Хронологічні вправи

- Згрупуйте , визначте століття.: 569 р.; 1054 р.; 988 р.; 522 р.; 201 р.; 945 р.; 1015 р.; 291 р.

4. Логічні ряди (знайди зайве, поясни чому)

Іван Сірко, Ілля Муромець, Дмитро Байда-Вишневецький, Самійло Кішка

Кий, Щек, Дажбог, Хорив

Ілля Муромець, Олексій Попович, Тарас Шевченко, Добриня Микитич

Дума, історична пісня, билина

Ілюстративний диктант - Намалюйте умовні позначки, якими користуються, щоб показати:

1. Дві різні території або держави. 2. Перехід певного району від однієї держави до іншої. 3. Місця битв. 4. Пересування військ або народів. 5. Кордони держав, регіони областей, територій. 6. Міста.

Тема Люди в історії історичні персонажі, групи людей і народи

Гра «Спіймай помилку»

- Князі – люди, що працюють на землі

- Селяни - люди, що виготовляють різні речі на продаж

- Стани – групи людей, що мають подібні заняття та займають однакове суспільне становище

- Робітники - люди розумової праці

- Інтелігенція - власники заводів, фабрик

Запитання до теми

1. Як здавна називали слов’янських правителів? ( князі)

2. Як називалася князівська влада, яка передавалася від батька до сина? ( спадковою)

3. Назвати групи населення Київської Русі? (бояри, дружинники, духівництво, селяни, міщани)

4. Які групи населення з’явилися у 16 – 19 століттях?( (козацтво, робітники, буржуазія, інтелігенція)

5. З якої відомої пам’ятки взято вираз: «А коли добре щось умієте - того не забувайте. А чого не вмієте – то того учітесь».( «Повчання дітям»)

6. Хто є автором відомої пам’ятки 12 століття «Повчання дітям»? ( князь Володимир Мономах)

7. Як називають людей, імена і вчинки яких засвідчені джерелами і діяння яких впливали на перебіг подій. ( історичними постатями)

8. Чиє ім’я стало символом українського відродження? (Тарас Шевченко)

9. Як називалася перша збірка віршів Т.Шевченка? ( «Кобзар»)

10. Коли вийшла друком перша збірка віршів Т.Шевченка? ( 1840 рік)

11. Як називали людей, за фінансової підтримки яких виходили друком українські книжки і журнали, ставилися українські вистави, проводилися наукові дослідження, створювалися українські музеї?.. ( меценати – благодійники)

12. Назвати відомих українських підприємців – благодійників. ( Симиренки, Яхненки, Терещенки)

Робота з картою

Покажи на карті які українські території впродовж 19 ст.перебували під вла­дою Австрійської імперії (Галичина, Буковина, Закарпаття ) та Російської імперії (Правоборежжя, Лівобережжя, Слобожанщина, Південна Україна) ?

Задача

На якому році життя Т. Шев­ченка побачило світ перше видання його «Кобзаря», якщо поет народився у 1814 р, а книга вийшла у 1840р?

1.Розвяжи задачу на стрічці часу.

2.У якому столітті відбулися ці події?

Логічні ряди

Визнач до якого стану належали групи людей

1. Кий, Володимир Мономах, Данило Галицький – це …

2. Іван Сірко, Самійло Кішка, Дмитро Байда-Вишневецький – це…

3. Тарас Шевченко, Михайло Грушевський, Богдан Ханенко – це …

Підказка: інтелігенція, князі, козацтво

Хронологічна задача

Князь Володимир Мономах правив у Києві протягом 1113-1125 рр. У 1821 р. у лісі під Черніговом було знайдено золотий медальйон – оберіг, який, як вважають історики, князь Володимир загубив під час полювання.

1.Скільки років правив у Києві князь?

2.Скільки минуло століть між правлінням князя та знахідкою оберега-змійовика?

Тема: Події та явища в історії: битви, подорожі, господарське та повсякденне життя

Закінчи речення

1. Наші землі у 12 столітті потерпали від кочового народу… ( половців)

2. У похід проти половців виступив…Новгород-сіверський князь Ігор з дружиною у 1185 році)

3. Поема кінця 12 століття, в якій невідомий поет оспівав похід князя Ігоря проти половців називається… ( «Слово о полку Ігоревім»)

4. Найвідомішим українським мандрівником середини 18 століття був … Василь Григорович-Барський,

5. Вперше опубліковано текст його щоденника у місті … Санкт-Петербург у 1778 році

6. Наприкінці ХІХ ст.. винаходами, що вплинули на повсякденне життя людей стали… залізниця, трамвай, фунікулер ,автомобіль, телефон, літак.

7. Найвідомішими київськими конструкторами вітчизняних літаків 1909 – 1913 років були … О.Кудашев, І. Сікорський,

8. Найбільший на той час літак називався …. « Ілля Муромець»

9. В Україні було створено перший комп’ютер та почало працювати Українське телебачення у…1951р.

Тема: Життя і побут давніх українців

Гра «Злови помилку»

Велике значення в меню давніх слов'ян – предків українців були хліб і хлібні вироби. Хліб у середньовічній Україні випікали переважно з житнього борошна, рідше — з ячмінного, хоча відомий був і білий хліб з пшениці. Хліб і страви з зерна символізували нещастя і злидні (добробут, гостинність, родючість). До хліба ставилися як до живої істоти, його вважали святим. Випікання хліба було привілеєм чоловіків (жінок), готувала його головна господиня родини.

Головними стравами були рідкі юшки та каші. Юшки варилися з різних круп, рослин (лободи, кропиви, борщівника) , навіть з борошна (гречана лемішка, пшенична або житня соломаха, гаспаччо, вівсяне толокно, пшоняні малаї). Каші варили з проса, ячменю, вівса, пшениці, навіть гороху і сочевиці , з сокири.

Вживалися й такі страви з борошна, як затирка, галушки, спагеті, вареники, локшина, пироги.

М'ясні страви їли в часи Русі усі стани, проте заможне населення їло їх рідше (частіше). Готували з дичини, впольованої в лісах, з домашньої свинини, яловичини, птиці, яєць . Русичі знали такі страви як кров'янку, печене й варене м'ясо, ковбасу. Багато ловили риби, яку варили, смажили, солили, в'ялили.

Селяни вживали також багато овочевих страв, насамперед з капусти, ріпи, буряків, моркви, пастернаку.

Молока пили мало, але з нього робили масло, сир, йогурт. Цінною стравою був мед. Вишні, сливи, яблука, банани їли свіжими,а також сушили для начинок на пироги, квасів, узварів. Із напоїв були поширені трав'яні настої, різні кваси, кока-кола, хмільний мед.

Гра «Так чи ні»

+ 1) Чужинці називали наші землі в 9 – 10 століттях «країною градів»

+ 2) Назва «город» пішла від того, що перші міста споруджували з дерева, городили паркан.

- 3) Частина великого міста, що знаходилось на пагорбах і було додатково оточена мурами, називалась поділ? (дитинець)

- 4) Князівська родина, бояри, дружинники, духівництво переважно мешкали по селам. (у великих містах)

+ 5) «Це були здебільшого однокімнатні, з глиняною підлогою, заглибленою в землю, будівлі, площею не більше 18-20 кв.м». Мова йде про садиби простолюду?

+ 6) Вбрання заможних міщан за часів Київської Русі шилося з дорогих тканин.

+ 7) Обов’язковим елементом давньоруських костюмів і у селян, і у князів, і у чоловіків, і у жінок була сорочка.

- 8) Так звані огородники – це селяни, що займаються огородництвом (будівельники оборонних валів.)

+ 9) За підрахунками вчених мешканці Київської Русі знали 70 ремесел.

Кiлькiсть переглядiв: 82

Коментарi