ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ГЕОГРАФІЇ

Альбедо = відбите / поглинене випромінення * 100%

Коефіцієнт зволоження = к-ть опадів / випаровуваність

Похил річки = падіння / довжина.

Падіння річки = висота витоку - висота гирла.

Річний стік = витрати води * час (вимірюється в сек)

Витрати води = поперечний переріз річки * швидкість

Лісистість = кількість дерев / територія * 100%

При піднятті на 1 км температура знижується на 6°С.

До 20м в товщах порід температура однакова.

Із заглибленням t підвищується на 3°С на кожні 100м.

Різниця між найвищою і найнижчою t повітря

називається амплітудою коливань t.

Тиск знижується на 10 мм рт. ст. на кожні 100 м підйому.

Нормальний тиск (0м над рівнем моря) = 760мм рт.ст.

1° будь-якого меридіана = 111,1км ≈ 111 км

1° дуги екватора (0° ш.) = 111,3 км ≈ 111км

Екватор ≈ 40 тис. км

1 га = 10 000 м2 = 100 ар

1 а = 100 м² = 0,01 га

Висота Сонця над горизонтом в ополудні: λ = 90º – φ ± δ.

φ (фі) - географічна широта об’єкта

δ (дельта) – схилення Сонця

δ (схилення) в дні рівнодення становить 0º;

у день літнього сонцестояння +23º27'

у день зимового сонцестояння –23º27'

Всього 360º = 24 пояси

15º = годинний пояс = 1 година

1º = 4хв

Ресурсозабезпеченість = запаси / видобуток

Ресурсозабезпеченість = запаси / к-ть населення

Вантажообіг = обсяг перевезень * відстань

Пасажирообіг = к-ть перевезених пасажирів * відстань

Густота населення = к-ть населення / площа

Природний приріст = к-ть народжених – к-ть померлих

Сальдо міграції = к-ть іммігрантів – к-ть емігрантів

Рівень безробіття = к-ть безробітних / трудові ресурси * 100% Трудові ресурси= зайняті + безробітні

Зразки задач План і карта (географія 6 кл)

1. Побудуйте у масштабі 1: 500 відрізки довжиною: 50 м; 16,5 м; 25 м; 10,5 м; 40,5 м.

2. Встановіть масштаб карти, якщо відомо, що відстань 1 км показана на ній відрізком 4 см.

3. Скільки часу потрібно мотоциклісту, щоб проїхати відстань між населеними пунктами, якщо вона на карті М 1:1000000 становить 10 см, а швидкість мотоцикліста 60 км/год?

4. Який час знадобиться, щоб потрапити з одного села в інше, якщо відстань між селами на карті масштабом 1:50000 равно 20 см, а швидкість руху 5 км/год?

5. Встановіть відстань у градусах та км на карті між Парижем та Києвом, Києвом та Каїром; Нью-Йорком та Лімою, Лос-Анжелесом та Алжиром.

6. Визначте координати географічного центру своєї області.

Літосфера (географія 6 кл)

1. Обчисліть відносну висоту найвищої та найнижчої точки на Земній кулі.

2. Знайдіть відносну висоту гори, якщо її абсолютна висота 2061 м, а підніжжя лежить над рівнем моря на висоті 550 м?

3. Визначіть, якої висоти треба побудувати дамбу, якщо узбережжя моря опускається зі швидкістю 2 мм/рік, для того, щоб і через 50 років море не затопило берег?

4. Визначіть температуру в шахті, яка має глибину 1000 м, якщо на поверхні температура становить +100.

5. Визначте, через який час бархан почне засипати селище, якщо зараз відстань від окраїни селища до бархана 240 м, а швидкість його руху 8 м/рік.

******************************************************************************

Літосфера — це верхній шар земної кулі, до складу якої входить земна кора й верхній шар мантії.

Під час вивчення теми «Літосфера» розглядаються питання абсолютної й відносної висоти.

Поверхня земної кори не рівна, вона характеризується значними змінами абсолютних висот.

Абсолютна висота — це висота пункту над рівнем моря або океану. Різниця між абсолютними висотами пунктів становить їх відносну висоту.

Відносна висота — це перевищення однієї точки рельєфу над іншою, що відлічується по прямовисній лінії та визначається за формулою:

H=h1-h2, де

H – відносна висота, h, , h2 абсолютна висота двох пунктів

Зразки географічних задач.

Задача 1. Обчисліть відносну висоту між найвищою та найнижчою точками земної кулі.

Розв'язок. Найвищою точкою земної кулі є гора Джомолунгма, висота якої 8848 м, а найнижчою — Маріанський жолоб — — 11022 м. Тому відносна висота становитиме 19870 м:

8848 м - (-11022 м) = 19870 м

Відповідь: відносна висота між найвищим і найнижчим пунктами земної кулі становить 19870 м.

Задача 2. Обчисліть відносну висоту між найвищою і найнижчою точками материка Євразія.

Розв'язок. Найвища точка материка Євразія — гора Джомолунгма (8848 м), а найнижча — западина Мертвого моря (—395 м). Отже, відносна висота становитиме 9243 м:

8848 м - (-395 м) = 9243 м

Відповідь: відносна висота між найвищою і найнижчою точками материка Євразія становить 9243 м.

Задача 3. Найнижча точка Північної Америки (Долина Смерті) розташована нижче рівня океану на 85 м, а відносна висота між найнижчою і найвищою точками становить 6279 м. Визначте абсолютну висоту найвищої точки материка та назвіть її.

Розв'язок. 6279 = X- (-85)

Х= 6279 м + (-85м) =

= 6279 м - 85 м

:- Х= 6194M

Відповідь: найвища точка Північної Америки — гора Мак-Кінлі — має висоту 6194 м.

Атмосфера

1. Встановіть висоту гори, якщо відомо, що на її вершині температура становить - 180, а біля підніжжя +60С.

2. Визначте, яка буде температура повітря на вершині гори висотою 1600 м, якщо біля підніжжя вона становить +100.

3. Відносна висота горба 450 м. Атмосферний тиск на його вершині 720 мм рт.ст., а температура +20. Визначіть атмосферний тиск і температуру повітря біля його підніжжя.

4. Встановіть різницю температур і тиску на вершині гори Джомолунгми і біля її підніжжя (5000 м над рівнем океану).

5. Визначіть коефіцієнт зволоження на території, де випадає 650 мм опадів на рік, а випаровуваність становить 550 мм.

6. За останні 5 років в повітря на території України викинуто понад 100 млн.т шкідливих речовин. Встановіть, скільки викидів припадає в середньому на одну людину, якщо 20% з них вловлюється?

Гідросфера

1. Визначіть величину падіння річок: Дніпро, Дунай, Ніл, Хуанхе, Амазонка.

2. Визначіть річний стік ріки Конго, якщо її витрати становлять 8000 м3/сек.

3. Визначьте глибину озера Світязь, якщо відомо, що вона в 27,9 разів менша від глибини найглибшого озера світу Байкал (1620 м).

4. Площа основних водосховищ України становить 7 400 км2. Визначте, яку частину вони займають від всієї площі України?

Географічна оболонка

1. Обчисліть площу лісових насаджень, яка припадає в середньому на одного жителя світу, якщо загальна площа лісів 3800 млн.га.

2. Яку частину Світового океану забруднюють щорічно танкери, якщо залишки нафти, які вони викидають у море – 2 млн. т, а одна тонна нафти забруднює 12 км2 водної поверхні?

3. Ресурси підземних і поверхневих вод в Україні оцінюються в 94 млн.км3. Обсяг забруднених стічних вод становить 3,3 млрд.м3. Встановіть, яка частина вод України забруднена?

Література:

1. Заставецька О.В. Збірник задач з фізичної географії. Навчальний посібник для учнів 6-8 класів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1996.-С.40

2. Романова В.Я. Збірник задач по географії для 5 -11 класів: Навчальний посібник. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 92 с.

3. Пересадько В.А. Задачі за географічними картами: типові та нестандартні з розв’язаннями. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 96 с. 4. Збірник завдань для ДПА, 2013 рік.

Кiлькiсть переглядiв: 109

Коментарi