На допомогу юному географу

«Готуємось до олімпіади» Учнівська олімпіада з географії

8 клас

Теоретичний тур (завдання 1-4 виконуються у зошиті)

Теоретичний тур

1. Що таке геохронологічна таблиця і яку інформацію вона містить? Порівняйте особливості природних умов на території України у різні геологічні ери. Наведіть приклади поширення на цій території гірських порід різного віку. (12 балів)

2. При створенні карти-моделі географічної зональності на ідеальному материку, де природні зони розташовувалися б точно у відповідності із законом широтної зональності (рис. ліворуч), учені взяли за основу лише один реальний мате-рик із п’яти (Антарктида не враховувалася). Усі інші були «забраковані». Назвіть цей один материк. Обґрунтуйте, чому не підійшов для моделі зональності кожен з інших континентів. (12 балів).

3. Екстремальними для Землі значеннями деяких метеорологічних величин характеризуються точки з координатами: а) 33º пн. ш. і 14º сх. д.; б) 78º пд. ш. і 107º сх. д.; в) 25º пн. ш. і 92º сх. д. Що це за метеорологічні величини? Чим можна пояснити їх екстремальні значення у даних пунктах? Наведіть ці значення та порівняйте їх з аналогічними екстремальними значеннями для України. (6 балів).

4. Ріки Сибіру (Єнісей, Лена, Колима та ін.) – дуже повноводні, незважаючи на те, що вони течуть у районах із невеликою кількістю атмосферних опадів (150-350 мм на рік). Наприклад, Колима має довжину, як і Дніпро, - понад 2 тис. км, але її витрата води - удвічі більша, ніж у головної ріки України, – 3900 куб.м/с у гирлі. Назвіть причини повноводності сибірських рік. (6 балів).

Практичний тур

5. Побудуйте розу вітрів для липня за такими даними: північних та північно-східних вітрів – по 3 дні, східних – 6, південно-східних – 1, південних – 2, південно-західних та північно-західних – по 4, решта днів – західні вітри. Однією фразою поясніть, як би Ви зорієнтували у цьому місці злітно-посадочну смугу аеропорту, якщо в інші місяці переважаючі вітри – такі ж самі. (6 балів).

6. Розгляньте карту (рис. праворуч) та дайте відповіді на запитання: - З якою метою створена карта у цій проекції? Що зручно досліджувати за допомогою карт у такій проекції? - Які переваги і недоліки має ця карта? Визначте приблизний масштаб карти у районі Ґвінейської затоки. Запишіть цей масштаб у вигляді числового та іменованого.

7. Прочитавши визначення поняття, запишіть його назву (термін) у правому стовпчику таблиці (10 балів)

Визначення поняття Назва
1 Математичний спосіб зображення на площині (карті) земної поверхні
2 Час, який визначений для даної точки на Землі, залежить від геогра-фічної довготи місця і є однаковим для всіх точок певного меридіана
3 Вихід кристалічного фундаменту давньої платформи на поверхню
4 Рівнина, абсолютні висоти (відмітки) якої лежать у межах 200-500 ме-трів
5 Рівнина, абсолютні висоти (відмітки) якої не перевищують 200 метрів
6 Система великомасштабних повітряних течій над земною кулею із зональним перенесенням повітря, наприклад, західним перенесенням
7 Різниця між максимальною та мінімальною температурою
8 Карта, на якій цифрами й символами нанесені результати метеоспос-тережень на даний момент і яка є основою для прогнозу погоди
9 Тип болота, яке живиться виключно атмосферними водами
10 Велике скупчення води у замкненій природній улоговині на поверхні суходолу
8. Тестові завдання (виконуються на окремому аркуші).

Виконайте тестові завдання, дотримуючись таких правил: акуратно обведіть кружечком номер однієї (на Вашу думку, правильної) відповіді на кожне з 20-ти за-питань. За правильну відповідь – один бал. Бал за те чи інше завдання не нараховуватиметься у випадках, якщо: Ваша відповідь буде неправильною або буде відсутня; номер відповіді буде обведений олівцем, а не авторучкою; на одне запитання Ви дасте дві відповіді або більше; відповідь міститиме будь-які виправлення (у тому числі – коректором).

1. Масштаб глобуса, на якому Україна займає площу приблизно в 6,7 кв.см: 1) 1 : 30 000 000; 2) 1 : 10 000 000; 3) 1 : 50 000 000; 4) 1 : 86 000 000.

2.Ізолініі для позначення на карті точок із рівним атмосферним тиском: 1) ізобати; 2) ізокліни; 3) ізохори; 4) ізобари.

3.Материк, на якому є національні парки Какаду, Налларбор, Улуру: 1) Африка; 2) Австралія; 3) Євразія; 4) Південна Америка.

4.Роки подорожі Давида Лівінґстона: 1) 1571-1582; 2) 1605-1636; 3) 1841-1873; 4) 1902-1932.

5.Стрілка, яка вказує напрямок від Антарктиди до материка Австралія: 1) стрілка 1; 2) стрілка 2; 3) стрілка 3; 4) стрілка 4.

6.Тихоокеанська літосферна плита рухається переважно на: 1) захід; 2) північ; 3) схід; 4) південь.

7.Регіон світу, де імовірність руйнівних землетрусів - найвища: 1) схід Південної Америки; 3) північ Австралії; 2) південь Європи; 4) захід Африки.

8.Материк, центральні райони якого одержують більше атмосферних опадів за рік, ніж центральні райони інших названих материків: 1) Африка; 2) Австралія; 3) Євразія; 4) Антарктида.

9.Природний регіон Євразії, для якого характерні мусонні ліси: 1) Фенноскандія; 3) Південна Європа; 2) Східна Азія; 4) Південно-Західна Азія. 10.Геологічна ера, у якій виділений антропогеновий період: 1) протерозойська; 2) палеозойська; 3) мезозойська; 4) кайнозойська.

11.У неогеновому періоді в епоху пліоцену (5 млн. років тому) на території сучасної України: 1) вже існували Карпати й Кримські гори; 3) існували лише Карпати; 2) існували лише Кримські гори; 4) жодних гір ще не було.

12.У межах Поліської низовини (Україна) поширені генетичні типи антропогенових відкладів: 1) еолово-делювіальні та алювіальні; 2) льодовикові, воднольодовикові та морські; 3) алювіальні та морські; 4) алювіальні, льодовикові та воднольодовикові.

13.Район, де утворилися численні соляні куполи: 1) Кримські гори; 3) Придніпровська низовина; 2) Подільська височина; 4) Причорноморська низовина.

14.Корисна копалина Нікопольського рудного басейну: 1) залізні руди; 3) мідні руди; 2) марганцеві руди; 4) ртутні руди.

15.Дніпро розмиває кристалічні породи і має переважно гранітні береги між містами: 1) Київ та Канів; 3) Дніпропетровськ та Запоріжжя; 2) Канів та Черкаси; 4) Каховка та Херсон.

16.Річка, до басейну якої відносяться притоки Тетерів, Рось, Псел, Самара: 1) Південний Буг; 2) Дністер; 3) Дніпро; 4) Дон.

17.Місто, де зафіксована найбільша річна амплітуда екстремальних (максимальної та мінімальної) температур повітря – понад 82ºС: 1) Луганськ; 2) Львів; 3) Одеса; 4) Київ.

18.Місто, що виникло 1794 р. на місці невеличкого поселення Хаджибей (ця назва зберігається за лиманом неподалік міста) і зараз є обласним центром: 1) Севастополь; 2) Одеса; 3) Львів; 4) Ужгород.

19.Перший Президент АН України, автор учення про біосферу: 1) В.Вернадський; 3) П.Тутковський; 2) С.Рудницький; 4) В.Кубійович.

20.Місто, на гербі якого зображений Святий Миколай – управитель погодою та водною стихією, який, за легендою, допоміг обороняти місто від монголо-татар у 1259 р., викликавши сильний вітер у бік неприятеля: 1) Херсон; 2) Донецьк; 3) Запоріжжя; 4) Луцьк.

Портфоліо з теми «ПТК України» (8 клас)

І. Скласти конспекти у формі ЛОС (логічно-опорні схеми):

1.Природно-територіальні комплекси України.

2.Фізико-географічне районування.

3. Зона мішаних лісів.

4.Зона лісостепу.

5. Зона степу. П.Р. 6. Складання порівняльної характеристики природних зон України.

6. Українські Карпати.

7. Кримські гори.

8. Чорне море.

9. Азовське море.

ІІ. Інформаційні проекти:

1. Унікальні ландшафти України.

2. Подільські Товтри.

3. Сім природних чудес України.

4. Сім природних чудес Херсонщини.

5. Екологічні проблеми Азовського моря.

6. Чи вибухне Чорне море?

7. Екологічні проблеми Чорного моря.

8. Степ лікує.

9. ТОП-10 унікальних геологічних місць України.

10. Власні проекти.

ІІІ. Творчі проекти:

1. Стіннівки

2. Вікторини

3. Природа України у художніх творах місцевих поетів

Кiлькiсть переглядiв: 203

Коментарi