Самостійна робота по темі “Періодична система хімічних елементів”

1 варіант.

№1. Тести.

1. Хто створив періодичну систему хімічних елементів?

а) Й.-Я. Берцеліус

б) Д. І. Менделєєв

в) В. І. Вернадський

2. Чому дорівнює порядковий номер хімічного елемента?

а) заряду ядра атома

б) відносній атомній масі

в) 1/12масі атома Карбону‌

3. Атомна одиниця маси – це:

а) відносна атомна маса Гідрогену

б) маса атома Карбону

в) 1/‌12 маси атома Карбону

4. Хто створив першу таблицю відносних атомних мас?

а) Й.-Я. Берцеліус б) Д. І. Менделєєв в) В. І. Вернадський

5. Який хімічний елемент найпоширеніший в атмосфері?

а) Оксиген б) Гідроген в) Нітроген г) Карбон

6. Який хімічний елемент найпоширеніший у живих організмах?

а) Оксиген б) Гідроген в) Нітроген г) Карбон

7. Який хімічний елемент найпоширеніший у Всесвіті?

а) Оксиген б) Гідроген в) Нітроген г) Карбон

8. Відносна атомна маса якого елемента визначається дробовим числом:

а) Феруму б) Хлору в) Флуору г) Силіцію

9. Який символ означає “відносна атомна маса”

а) Аr б) Мr в) Z г) N

10. Порядковий номер 12 відповідає хімічному елементу

а) Са б) Ва в) Мg г) АІ

11. Про який хімічний елемент іде мова— знаходиться у другому періоді, сьомій групі

а) F б) СІ в) О г) С

12‌. Значення відносної атомної маси 31 відповідає хімічному елементу

а) С б) S в) P г) Si

№2. Дати характеристику хімічного елемента за планом:

1. символ

2. назва

3. період

4. група

5. заряд ядра

6. кількість е

7. Аr

Самостійна робота по темі “Періодична система хімічних елементів”

2 варіант.

№1. Тести.

1. Хто створив періодичну систему хімічних елементів?

а) Й.-Я. Берцеліус

б) В. І. Вернадський

в) Д. І. Менделєєв

2. Чому дорівнює порядковий номер хімічного елемента?

а) 1/‌ 12масі атома Карбону

б) відносній атомній масі

в) заряду ядра атома‌

3. Атомна одиниця маси – це:

а) відносна атомна маса Гідрогену

б) 1/12 маси атома Карбону

в) маса атома Карбону

4. Хто створив першу таблицю відносних атомних мас?

а) Д. І. Менделєєв б) Й.-Я. Берццеліус в) В. І. Вернадський

5. Який хімічний елемент найпоширеніший в атмосфері?

а) Гідроген б) Оксиген в) Нітроген г) Карбон

6. Який хімічний елемент найпоширеніший у живих організмах?

а) Оксиген б) Карбон в) Нітроген г) Гідроген

7. Який хімічний елемент найпоширеніший у Всесвіті?

а) Оксиген б) Нітроген в) Гідроген г) Карбон

8. Відносна атомна маса якого елемента визначається дробовим числом:

а) Феруму б) Флуору в) Хлору г) Силіцію

9. Який символ означає “відносна атомна маса”

а) Мr б) Аr в) Z г) N

10. Порядковий номер 20 відповідає хімічному елементу

а) Са б) Ва в) Мg г) АІ

11. Про який хімічний елемент іде мова— знаходиться у третьому періоді, сьомій групі

а) F б) СІ в) О г) С

12‌. Значення відносної атомної маси 28 відповідає хімічному елементу

а) С б) S в) P г) Si

№2. Дати характеристику хімічного елемента за планом:

1. символ

2. назва

3. період

4. група

5. заряд ядра

6. кількість е

7. Аr

Кiлькiсть переглядiв: 93

Коментарi