Тренувальні вправи (Тема «Магнітне поле»)

ВАРІАНТ 1

1.(1 бал) Як називається взаємодія між собою провідників, вздовж яких протікає електричний струм?

а) електричною; б) гравітаційною; в) магнітною; г) електромагнітною.

2. (1 бал) Як називається тіло, яке довгий час зберігає намагніченість?

а) електромагнітом; б) постійним магнітом; в) потужним магнітом;

г) нормальним магнітом.

3. (1 бал) Як розміщуються залізні ошурки в магнітному полі прямого провідника зі струмом?

а) уздовж прямих ліній;

б) уздовж замкнених кривих ліній, що охоплюють провідник;

в) уздовж кривих ліній;

г) уздовж будь-яких замкнутих кривих ліній.

4. (1 бал) Напрям магнітного поля провідника зі струмом визначається за правилом…

а) лівої руки; б) правої руки; в) свердлика; г) лівої і правої рук.

5. (2 бала) Вкажіть способи посилення магнітної дії котушки зі струмом.

6. (2 бала) Зобразіть штамбовий магніт та покажіть схематично напрям ліній його магнітного поля.

7. (2 бала) Розташуйте у послідовності посилення дії електромагніту, якщо по його обмотці проходить струм силою:

3,5 А 0,012 кА 5600 мА 130 мкА

8. (2 бала) Вкажіть малюнок, на якому правильно зображено напрям сили, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом.

а) - б) в) + г)

F F N + F N +

S N - S S N - S F

+ -

Тренувальны вправи (Тема «Магнітне поле»)

ВАРІАНТ 2

1. (1 бал) Як називаються сили, з якими взаємодіють між собою провідники, вздовж яких протікає електричний струм?

а) електричними; б) гравітаційними; в) магнітними; г) електромагнітними.

2. (1 бал) Від чого залежить магнітне поле котушки зі струмом?

а) від маси дроту; б) від ізоляції дроту; в) від геометричних розмірів дроту;

г) від матеріалу дроту.

3. (1 бал) Як можна змінити магнітне поле електромагніта?

а) зміною сили струму та довжиною дроту;

б) осердям, силою струму та кількістю витків;

в) товщиною та матеріалом дроту, осердям;

г) кількістю витків, осердям та формою котушки.

4. (1 бал) Напрям дії сили Ампера визначається за правилом…

а) лівої руки; б) правої руки; в) свердлика; г) лівої і правої рук.

5. (2 бала) Вкажіть способи розмагнічення постійних магнітів.

6. (2 бала) Зобразіть підковоподібний магніт та покажіть схематично напрям ліній його магнітного поля.

7. (2 бала) Розташуйте у послідовності послаблення дії електромагніту, якщо по його обмотці проходить струм силою:

35 мкА 0,002 кА 56 А 4600 мА

8. (2 бала) Вкажіть малюнок, на якому неправильно зображено напрям сили, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом.

а) _ б) + в) _ г) _

F S F S

F F

+ N N S S N + N

_ +

Кiлькiсть переглядiв: 101

Коментарi