Документація на провадження освітньої діяльності:

· статут закладу освіти - щоб прочитати або скачати натисніть тут

документація школи як юридичної особи - натисніть тут,

У своїй діяльності Нижньосірогозька ЗОШ І-ІІІ ступенів керується наступними нормативно-правовими актами:

1. Закон України "Про освіту" - щоб ознайомитись, натисніть на посилання wym-1509370767173

2.Закон України "Про повну загальну середню освіту" - ознайомитись

Документація, що регламентує освітню діяльність школи:

1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Нижньосірогозького закладу ПЗСО

Засобом реалізації призначення школи є освітня програма (повний текст переглянути тут)

Освітня програма школи окреслює:

- підходи до планування й організації школою єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом;

визначає:

- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей;

- перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями;

- орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення, які подані в рамках навчальних планів;

- пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Освітня діяльність школи спрямована на реалізацію Державних стандартів освіти.

Державний стандарт - це вимоги до освіченості учнів. Державний стандарт базової та середньої освіти визначає складові та зміст освіти, встановлює державні вимоги до випускників та учнів. Постановою визначається зміст базової та повної середньої освіти, а також визначає базовий навчальний план.

Із Державними стандартами освіти можна ознайомитися:

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової загальної освіти - https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної середньої освіти - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text

Державні вимоги до рівня загальної підготовки учня подано за галузевим принципом у семи напрямках:

· мова та література;

· суспільствознавство та естетика;

· культура, математика, природознавство;

· здоров'я, фізична культура, технології.

Зміст базової загальної середньої освіти є єдиним для всіх учнів. Особистісний підхід до кожного учня здійснюється через різні методики організації навчання, які враховують пізнавальні здібності учнів, а також через факультативні курси. У старших школах, в зв'язку з профільним напрямком, вимоги та зміст освіти визначається за трьома рівнями:

1. Обов'язкові результати навчання, визначені Державним стандартом.

2. Профільний, зміст якого визначають програми затверджені МОН.

3. Академічний, за програмами якого вивчаються дисципліни, що тісно пов'язані з профільними предметами .

4. Здійснюється загальноосвітня підготовка учнів, які не визначилися щодо напряму спеціалізації.

Державні стандарти реалізуються через навчальні плани.

Робочий навчальний план закладу на 2020–2021 навчальний рік складено на підставі :

Законів України «Про освіту» «Про повну загальну середню освіту», листа Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році», а також

Для І ступеня освіти:

1-3 класи: постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1 клас), наказу МОН України від 08.10.2019 №1272 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», наказу МОН України від 08.10.2019 №1272 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», наказу МОН України від 08.10.2019 №1273 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти»;

4 класи: постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», наказу МОН України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»; наказу МОНУ від 25.06.2018 р. № 693 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти I ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»;

для ІІ ступеня освіти : Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 та наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»; наказу МОН України від 12.06.2018 р. №627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»;

для ІІІ ступеня освіти: постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та наказу МОН України від 28.11.2019 № 1493 р. «Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

4 учнів з особливими освітніми потребами (4-А, 7-А, 7-Б та 10 кл.) здобувають освіту першого та другого рівня в закладі за індивідуальними робочими навчальними планами.

2 учнів (сімейна (домашня) форма навчання) здобувають освіту третього рівня в закладі за індивідуальними робочими навчальними планами.

З робочим навчальним планом можна ознайомитися тут -

Освітні галузі реалізуються через навчальні предмети (через які саме вказано в робочому навчальному плані), з програмами яких можна ознайомитись на сайті МОН –

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

Якість освіти забезпечується через функціонування Внутрішньої системи забезпечення якості освіти (ознайомитися з Положенням про ВСЗЯО) та дотримання академічної доброчесності усіми учасниками освітнього процесу (ознайомитися з Положенням про академічну доброчесність)
Кiлькiсть переглядiв: 811

Коментарi

Новини

Календар

Попередня Вересень 2022 Наступна
ПВСЧПСН
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930