Закон України "Про освіту" (витяг)

Стаття 51. Права вихованців, учнів

1. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою право на:

· навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;

· вибір навчального закладу, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;

· продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди із навчальним закладом;

· одержання направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

· користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;

· доступ до інформації в усіх галузях знань;

· участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

· особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

· участь в об'єднаннях громадян;

· безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

· трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;

· користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;

· захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

Стаття 52. Обов'язки вихованців, учнів

1. Обов'язками вихованців, учнів є:

· додержання законодавства, моральних, етичних норм;

· систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;

· додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

/Files/images/prava_dtey/1 (1).jpg

Конвенція ООН про права дитини у малюнках

/Files/images/prava_dtey/2.jpg

/Files/images/prava_dtey/3.jpg

/Files/images/prava_dtey/4.jpg

/Files/images/prava_dtey/5.jpg/Files/images/prava_dtey/6.jpg

/Files/images/prava_dtey/7.jpg

/Files/images/prava_dtey/8.jpg

/Files/images/prava_dtey/9.jpg

/Files/images/prava_dtey/10.jpg

/Files/images/prava_dtey/11.jpg

/Files/images/prava_dtey/12.jpg

/Files/images/prava_dtey/13.jpg

/Files/images/prava_dtey/14.jpg

/Files/images/prava_dtey/16.jpg

/Files/images/prava_dtey/17.jpg

/Files/images/prava_dtey/18.jpg/Files/images/prava_dtey/19.jpg/Files/images/prava_dtey/20.jpg

/Files/images/prava_dtey/21.jpg

/Files/images/prava_dtey/22.jpg

/Files/images/prava_dtey/23.jpg

/Files/images/prava_dtey/24.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 431

Коментарi